Ważne informacje!

Szanowni Rodzice!!!! 

Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie od 01.07.2020 do 31.07.2020.

 Uwaga ważne!

Wszyscy Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci nadal uczęszczały do naszego Przedszkola zobowiązani są do złożenia w swojej grupie                           „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej, lub w grupie u nauczycielek i złożyć ją u wychowawców w dniach  od 13 do 23 marca 2020 roku

(druk będzie dostępny na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie).

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością przystąpienia do ponownej rekrutacji na następny rok.


Drodzy Rodzice,

od 24 stycznia 2020r. będą wydawane Olsztyńskie Karty Przedszkolaka oraz wprowadzone do systemu iPrzedszkole Państwa Olsztyńskie Karty Miejskie, służące do ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

Istnieje możliwość przypisania do konta dziecka Olsztyńskiej Karty Miejskiej – imienna dziecka, rodzica oraz innej upoważnionej do odbioru osoby, a także Olsztyńskiej Karty Seniora. Każda Karta zostanie przypisana tylko do jednego dziecka. W przypadku, gdy do naszego Przedszkole uczęszcza rodzeństwo lub ilość posiadanych przez Państwa Kart Miejskich jest niewystarczająca, otrzymają Państwo Kartę Przedszkolaka, która spełniać będzie tę samą funkcję.

Wyrobienie Karty Miejskiej jest bezpłatne: https://kartamiejska.olsztyn.eu

System iPrzedszkole nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Nr XV/251/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

Prosimy o zachowanie dotychczasowych kart, gdyż będą potrzebne Państwu do otwierania drzwi wejściowych.

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość przy wdrażaniu nowego systemu.Prosimy o logowanie się w panelu rodzica na stronie: www.przedszkola.wizja.net/logowanie , gdzie podane są informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu oraz wysokość opłat za dany miesiąc i numer konta do przelewu.  Opłaty należy uiszczać do 10. dnia każdego miesiąca zgodnie z naliczoną kwotą.

Informacje o opłatach nie będą przekazywane w formie papierowej ze względu na ochronę danych osobowych.

Prosimy również, aby po odebraniu dziecka z grupy nie przebywać zbyt długo na terenie przedszkola ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu pozostałych dzieci.UWAGA! Od 1 lutego NOWY NUMER KONTA (opłaty ze przedszkole)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn

76 1020 3541 0000 5802 0291 6278